Keman Kursu

Keman Solo enstrüman olarak taşıdığı önemin yanı sıra orkestraların başlıca enstrümanı olarak önem taşımaktadır. Yaylı çalgılar sınıfındaki viyola, viyolonsel ve kontrabas’ın, Keman Ailesi adıyla anılan enstrümanlar olması da kemanın ayrıcalığını ve tekniğinin birçok enstrümana temel oluşturabileceğine işaret etmektedir. Kemanın, perdesiz yapıda bir müzik aleti olması yani basacağınız yerlerin tamamen sizin kontrolünüzde olması diğer müzik aletlerine oranla kemanın çalınışını, icracı için biraz daha zor kılsa da her yaştan birey için, düzenli çalışma ve pratikle çalınabilecek, yaylı ailesinin en çok tercih edilen enstrümanıdır.

Kurumumuzda alacağınız keman eğitimi öncesinde eğitmenlerimiz tarafından yapılan ücretsiz deneme dersimizde; Kemanı tanıma, enstrümana dair teknik bilgilendirme yapılarak sizin için uygun olup olmadığına karar vermenize olanak sağlayacağız. Enstrümanınızı seçtikten sonra kendinizi mutlu hissedeceğiniz size özel planlanan eğitim programımızla klasik müzik eğitimi ile birlikte, farklı müzik türlerine ait eserler ile de eğitiminizi destekleyeceğiz.

Notaları okuma ve yazmayı öğrenme, Arşe kullanımı ve ses çıkartma ile ilgili teknik çalışmalar,
Deşifre çalışmaları ve zevkinize göre şekillendirdiğimiz Repertuvar çalışması ile nitelikli bir enstrüman eğitimi almanız adına her aşamayı uzman eğitmenlerimizle takip ediyor olacağız.

Tüm eğitimlerimizde olduğu gibi Keman Eğitimlerimiz de her yaş ve seviye için ayrı bir program uygulanmaktadır. Öğrencinin seviyesi, tercihi, yaşına göre uzman eğitmenlerimizin görüş ve yönlendirmesiyle aylık ders sayısı ve ders süreleri öğrenci için en verimli şekilde özel olarak planlanmaktadır.

Enstrüman eğitimlerimiz müzik teorisi ve solfej eğitimiyle de destekleyerek, müzikal ifadeyi geliştirip keman eğitimi alan öğrenciye profesyonel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktayız.

Yıl içerisinde yaptığımız çalışmaları sergilemek, bilgilerimizi pekiştirmek amacıyla konser ve dinletiler planlayarak öğrencilerimizin özgüven duygusunu olumlu yönde geliştirmeyi hedefliyoruz.

Dileyen her öğrencimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan “Usta Öğretici Sertifika Programı” mıza ve uluslararası geçerliliği olan “London College of Music “Sertifika programımıza kayıt olarak hobi olarak başladığı eğitimini profesyonel bir boyuta taşıyabilir.