PİYANO EĞİTİMİNE BAŞLAMAK İÇİN 5 YAŞ UYGUN MU?

PİYANO EĞİTİMİNE BAŞLAMAK İÇİN 5 YAŞ UYGUN  MU?

    Çocuklarına iyi bir eğitim ve iyi bir hayat sunmak isteyenaileler erken yaşlarda müzik eğitimini desteklemekkonusunda hem fikir. Ailelerin özellikle piyano eğitimi gibisağlam bir temel isteyen enstrümanlar için 3-4yaşlarından itibaren çocuklarına eğitim aldırabilmek içinarayışa girildiğini söylemek mümkün. Peki doğrupiyanoya başlama yaşı kaç olmalı?Bu konuda çeşitli fikirler olsa da pedagogların verdiği biryaş aralığı bulunmakta. Özellikle çocuğun konsantrasyonsüresi dikkate alındığında 4 yaş civarında müzikeğitiminin başlayabileceğini belirtiyorlar. Karmaşık dikkatbozukluğu, öğrenme güçlüğü gibi özel durumlar hariçideal yaş ise 5-6 olarak verilmektedir. Çocuğun yaptığıegzersizlerden zevk alabileceği ve enstrümanın farkınavarabileceği yaş aralığının bu olduğu konusunda çoğupedagog ve müzikolog hem fikir. Bireysel farklılıklarladeğişkenlik gösterme ihtimali olsa da 5 yaş piyanokursuna başlamak için uygun bir yaştır diyebiliriz. Dahaerken yaşlarda ise erken müzik eğitimi olarakbahsedebileceğimiz ritim atölyeleri, orff eğitimlerienstrümana geçişi kolaylaştırması açısından tercihedilebilir alternatifler arasındadır. Ritim duygusu oturmuş,temel müzik bilgisi almış bir çocuk enstrüman öğrenirkenhiç zorlanmayacaktır. 5 Yaş çocukları henüz okul öncesidönemde olduğu için nota okumaları konusunda daendişelenen aileler içinde belirtmekte fayda var,araştırmalara göre Okul öncesi çocuklarda Piyano Eğitimiöncelikle el göz koordinasyonunu geliştirdiğindençocukların yazı yazmayı daha kolay öğrenmelerini sağlar.Bunun yanı sıra güzel el yazısı yazma yeteneği degeliştirir.Piyano çalarken nota takibi yapmak, eseri aynıtempo ile devam ettirmeye çalışmak odaklanmayı öğretir.Küçük yaşlardan itibaren düzenli Piyano Eğitimi almanınbireylerin konsantrasyon sürelerinin gelişmesine katkısağladığı da kanıtlanmıştır.Beynimizde dil ve müzikmerkezlerinin birbirleri ile benzeşik çalıştığını dahatırlatalım. Okuma yazma bilmemek dezavantajsağlamaz, hatta piyano çalmak okuma yazma konusundaçocuğunuz için faydalı olacaktır. Okul öncesi çağlarındanitibaren piyano dersi alan çocukların IQ'ların dagözlemlenen gelişim üzerine de oldukça fazla veriyeerişmek mümkün. Bazı kaynaklara göre bu oran %50’lerekadar çıkmaktadır.